Retur

Du kan føle deg trygg når du handler hos oss. Vi ønsker at du er 100% fornøyd og tilbyr pengene tilbake ved retur av varene innen 14 dager.

Det er enkelt å returnere: 

1) Send oss en enkel epost om at du ønsker å returnere eller bytte varene.

2) Fyll ut angrerettskjema i ordrebekreftelsen du fikk på epost fra oss eller bruk den under. Send den til oss elektronisk via epost til theasanasyoga@theasanasyoga.no eller legg den sammen med varene du ønsker å returnere. 

3) Pakk varene du ønsker å returnere i boksen det kom i.

4) Merk emballasjen med ditt ordrenummer.

5) Send varene til Nordic Optima AS, c/o Retur, Sørbøveien 69, 4320 Sandnes. 

 

 

ANGRERETTSKJEMA:

 

 

ORDRENUMMER:

 

NAVN:

 

ADRESSE:

 

Kryss av for hva du ønsker å returnere/bytte:

 

     FULL RETUR: JEG ØNSKER Å RETURNERE ALLE VARENE I ORDREN:

 

     DELVIS RETUR: JEG ØNSKER KUN Å RETURNERE NOEN AV VARENE I ORDREN(Vennligst skriv varene du ønsker å returnere)

-

-

-

-

    BYTTE: HVILKE FARGER/STØRRELSER ØNSKER DU Å BYTTE TIL:

-

-

-

-

—————————-

Underskrift

 

 

Send varene til:

 

Nordic Optima AS

Sørbøveien 69

4320 Sandnes

 

Tlf: 936 97 162

Epost: theasanasyoga@theasanasyoga.no

 

 

 


 

 

 

Generell informasjon om angreretten:

 

Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får varene i fysisk besittelse.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i epost, i et brev sendt med post, eller via nettsidene våre (se kontaktinformasjon nederst på siden).

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper. Vennligst inkluder navn og ordrenummer.

Du må returnere varene til oss, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 30 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake varene før fristen på 30 dager er utløpt. Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene.

Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått varene tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at varene er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.